Partners in Projectbeheersing levert effectieve stuur- en verantwoordingsinformatie voor infrastructuur projecten met een netwerk van specialisten

Visie

Projectbeheersing is de smeerolie van elk IPM-team om het project met een gerust gevoel te sturen en onbelemmerd naar het beoogde resultaat toe te werken binnen de gestelde tijd en zonder budgetoverschrijding.

Missie

De missie van Partners in Projectbeheersing is om een prominente rol te spelen in complexe projecten en projectteam en bestuurlijke beslissers te voorzien van effectieve stuur- en verantwoordingsinformatie.

Waarom met ons samenwerken?

Partners in Projectbeheersing is een samenwerkingsverband van specialisten in projectbeheersing. Het is een netwerkorganisatie waarin integrale projectbeheerser en specialisten in risicomanagement, planning, financieel management en projectondersteuning elkaar aanvullen. Met behoud van de eigen identiteit wordt gestructureerd samengewerkt en kennis gedeeld. Op deze manier is het gezamelijke resultaat meer dan de som der delen.

Risicogestuurd raakvlakmanagement

Op basis van risicogestuurd raakvlakmanagement worden de belangrijkste raakvlakken in projecten gemanaged. Prioriteiten bij de beheersing van de risico’s worden direct zichtbaar in een overzichtelijk dashboard. Het resultaat: een beheerst realisatieproces voor de levering van uw stuurinformatie. Lees hier verder hoe Partners in Projectbeheersing het dashboard inzet voor risicogestuurd raakvlakmanagement.

Kwaliteitsysteem

Agile Scrum als basis voor het kort cyclische Projectkwaliteitsysteem (PKS). Met deze Scrum-methodiek realiseert Partners in Projectbeheersing haar producten. In kortere of langere sprints komen we tot een offerte of een intergraal dashboard voor uw project. Daarnaast levert de Scrum-methodiek een belangrijke bijdrage aan het up-to-date houden van een backup team. Lees hier verder over filosofie achter deze methode en de toepassingen van Partners in Projectbeheersing.

Gestructureerd werken met een producten catalogus

Producten catalogus en werkprocessen die maandelijks gespiegeld worden met de best practices.