Partners in project- en procesmanagement

21 december 2020

RWS CIV verlengt samenwerking

Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorziening (RWS CIV) heeft de overeenkomst “Projectbeheersing” verlengt met Partners in Projectbeheersing (PinP), Cratos zorgt voor de uitvoering van dit project. In 2020 hebben PinP en CIV mooie stappen gezet naar een optimalisatie van de integrale projectbeheersing in de diverse ICT projecten. Met deze verlenging kunnen we gezamenlijk deze goede samenwerking in 2021 continueren.

Team van ervaren experts

De Centrale Informatievoorzieining (CIV) is verantwoordelijk voor de industriële automatisering bij bruggen, tunnels, rijkswegen en andere objecten. Ook verzorgt de CIV de kantoorautomatisering voor alle medewerkers van Rijkswaterstaat.

Sinds januari 2029 is PinP actief bij de CIV om de projectbeheersing uit te voeren. Het PinP-team waarin de Cratos collega’s Jan Josse, Koen en Janro invulling geven aan de goede samenwerking met RWS. Aangevuld met Ricardo Beversluis en Veronique van Loo staat er een team dat ook in 2021 garant staat voor succes.

In 2021 gaan we verder met het uitvoeren van de projectbeheersing op de ICT-projecten. Wij zijn verantwoordelijkheid voor het risicomanagement en het planningsmanagement op de diverse interessante en complexe projecten van RWS CIV. Een selectie van de projecten:


25 juni 2020

Risicomanagement RWS Midden Nederland A-Wegen

Het A-Wegenteam Midden-Nederland realiseert het jaarlijkse vast- en variabel onderhoud aan de auto(snel)wegen in het beheersgebied Midden Nederland (de provincies Utrecht en Flevoland). Deze jaarlijkse productie kent een sterke blik vanuit de netwerkbeheerder (oftewel de assetmanager die hun klant is). Het doel van het team is: het leveren van maximale beschikbaarheid van het wegennetwerk voor een tevreden klant/weggebruiker/netwerkbeheerder.

De uitdaging

Het A-Wegenteam streeft bij alle werkzaamheden naar optimalisatie van proces en inhoud. Kwaliteitsmanagement is daarbij een middel dat inzicht en overzicht kan geven. Het IPM-team was zich onvoldoende bewust van de bijdrage aan kwaliteit vanuit hun rol. Dit zorgde ervoor dat de aantoonbaarheid en bijdrage aan kwaliteitsmanagement niet expliciet zichtbaar was. Binnen het RWS A-Wegenteam had de bewaking en monitoring van kwaliteit en risicomanagement stilgelegen.

Het team had behoefte aan 2 adviseurs die met en voor het team voldoende aandacht besteedt aan het realiseren van verbeteringen. Hiervoor moest het kwaliteitsbewustzijn en het risicobewustzijn een impuls krijgen.

De vraag van het team kon worden opgedeeld in twee deelvragen:

  1. De opgelopen achterstand in de disciplines risico- en kwaliteitsmanagement wegwerken.
  2. Een impuls geven aan het risico en kwaliteitsbewustzijn van het team.
    Hoe geef je een impuls aan het bewust werken aan kwaliteit -en risicomanagement in een projectteam?

De oplossing

Eerste stap was om de risicovolle processen conform de geldende kaders en richtlijnen in procesbeschrijvingen uit te werken. Risico-gestuurd werden audits en toetsen ingezet om de processen ‘auditproof’ te krijgen.

Om een impuls te geven werden interactieve workshops ingepland om kwaliteitsmanagement een boost te geven. Deze workshops hadden als doel om verwachtingen te managen, bewustzijn te creëren en tot actie over te gaan. Door deze werkvorm, en het door ons ontwikkelde volwassenheidsmodel, heeft het team haar huidige niveau en ambitieniveau voor kwaliteitsmanagement vastgesteld.

Hoe we dit deden

In de workshops geformuleerde acties werden gekoppeld aan de doelstellingen van het team. Om voortgang te bewaken is een dashboard ontwikkeld. Dit dashboard geeft inzicht in welke verbetermaatregelen een bijdrage leveren aan het behalen van een of meerdere doelstellingen. Ook geeft het dashboard aan hoe ver het team is in het bereiken van haar doelstellingen. In challenge gesprekken met actiehouders werd de status, voortgang en het effect van de verbeteringen besproken.

Het resultaat

Met een periodieke meting van het volwassenheidsniveau is bepaald of het ambitieniveau dichterbij is gekomen. Hiermee is met de inzet en betrokkenheid van het team de achterstand weggewerkt en bewustzijn gecreëerd voor kwaliteitsmanagement en risicomanagement.


18 mei 2016

Rijkswaterstaat kiest voor Partners in Projectbeheersing.

Rijkswaterstaat heeft in de recente uitvraag Projectbeheersing de percelen Multidisciplinair perceel, Financieel management, Risicomanagement en Projectondersteuning gegund aan Partners in Projectbeheersing (PinP); een consortium bestaande uit Tauw, Bekwaam, PHBM, Nedmobiel, Concreet projectmanagement, Cratos Risk en De Haan & Martojo.

“Als combinatie zijn wij in staat het gehele spectrum en de uiteenlopende componenten van projectbeheersing succesvol in te vullen. Wij zijn trots dat Rijkswaterstaat dit met de gunning van deze percelen heeft erkend.”

Een unieke samenwerking is tot stand gekomen binnen het consortium PinP waarin 7 partijen vanuit ieders kernspecialiteit succesvol tot een gezamenlijk en eenduidig antwoord zijn gekomen op de veranderende vraag van Rijkswaterstaat. Vakmanschap, plezier, gezamenlijke trots en onderling vertrouwen zijn bepalend geweest voor onze succesvolle aanbieding.

Een gedurfde uitvraag

PinP waardeert de gedurfde uitvraag van Rijkswaterstaat waarin voor het eerst, in deze omvang en vanuit een pure IPM gedachte, de productbenadering een centrale rol heeft gespeeld. In het licht van de marktvisie en de nieuwe productbenadering kijkt PinP er naar uit de komende 4 jaar succesvol samen te werken met Rijkswaterstaat.

“Waar plezier een belangrijke pijler is van ons succes zal er binnenkort zeker een feestje gevierd worden om stil te staan bij deze unieke samenwerking en om samen de handen uit de mouwen te steken voor het vervolg met RWS.”

Wilt u meer weten over de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Partners in Projectbeheersing, of bent u nieuwsgierig hoe u via onze partners kunt werken aan de integrale aanpak van projectbeheersing van Rijkswaterstaat projecten, dan vindt u hier onze contactgegevens voor een vrijblijvende afspraak.