Tauw

 

Tauw als partner in projectbeheersing

Tauw is een internationaal advies- en ingenieursbureau, dat wil bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Wij doen dat in samenwerking met onze klanten en partners.

Dagelijks ervaren wij dat bij projecten in de openbare ruimte talloze belangen om voorrang strijden. Technische mogelijkheden, noodzakelijke en gewenste functies, omgevingswaarde en toekomstwaarde spelen allemaal een rol in het krachtenveld van opdrachtgever, aannemer en eindgebruiker. Wij zijn in staat om belangen te wegen en te prioriteren, en daarmee projecten beheersbaar te houden. Daarmee helpen wij onze klanten grip te houden op projecten en een breed gedragen oplossing tot uitvoering te brengen.

Bijdrage aan het partnership

Wij zijn ervan overtuigd dat alleen samenwerken leidt tot succesvolle projecten en een duurzame toekomst. Samenwerken met branchegenoten, aannemers, MKB en particulieren. Bij ieder project zetten wij samenwerken en inlevingsvermogen centraal, zodat onze projecten bijdragen aan duurzame oplossingen voor opdrachtgevers, eindgebruikers en andere belanghebbenden.

Binnen Partners in Projectbeheersing dragen wij met kennis en capaciteit bij in onderwerpen als milieu, water, civiele techniek, en meten en inspecteren. Vanuit onze visie dat de klant het beste van Tauw krijgt, dus de medewerker(s) die het beste past bij de vraag van de opdrachtgever. Onze medewerkers zijn gewend om te werken in projectteams en kunnen ook tijdelijk teams van de klant of partners versterken.

Bijdrage aan de producten

Tauw heeft een eigen opleidingsprogramma onder de naam Tauw University. Tauw University biedt cursussen, trainingen en opleidingen op het gebied van onder andere projectmanagement, technisch management, risicomanagement, financieel management en omgevingsmanagement. Het zal in samenwerking met onze Partners in Projectbeheersing worden ingezet en toegespitst op het project. Zodat zowel klanten, partners, zelfstandige professionals als Tauw-medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen op het gebied van projectbeheersing.

Adres

Handelskade 37
Deventer
057-0699911

Ga naar de website