PHBM

De mens centraal in Infrastructuurprojecten

phbm

phbm als partner in projectbeheersing

phbm is jong en groeiend. Wij zijn toonaangevend op het gebied van projectbeheersing en contractmanagement in de infrastructuur. Wij hebben de ambitie om voor onze opdrachtgevers maximale waarde toe te voegen en aan onze medewerkers een aantrekkelijke en uitdagende loopbaan te bieden.

Wij zijn gemotiveerd, betrokken en up-to-date met de ontwikkelingen in ons vakgebied. Onze organisatie kenmerkt zich door een platte structuur met korte lijnen en informele open communicatie.

Samenwerking is belangrijk voor ons: als wij denken dat een project gebaat is bij een combinatie van expertises, zijn wij niet bang om andere partijen te betrekken om zo tot de beste oplossing te komen.

Wij prikkelen graag onszelf en de mensen met wie wij samenwerken. Zo dagen we elkaar uit om tot nieuwe inzichten te komen en verder te gaan dan voor mogelijk wordt gehouden. Wij streven naar verbinding binnen het team en met partijen waarmee wordt samengewerkt. Wij doen dit door het erkennen van ieders kwaliteiten en bijdragen en open en transparant te communiceren. Wij streven er altijd naar kennis achter te laten in de organisatie van de opdrachtgever.

Onze adviseurs zijn niet alleen inhoudelijk sterk in hun vak. Zij zijn ook teamspelers met organisatietalent en persoonlijke sensitiviteit. Iedere adviseur is daarom op zijn of haar eigen manier bezig met persoonlijke ontwikkeling.

Bijdrage aan het partnership

phbm brengt in het partnership haar expertise in op het gebied van planning, risicomanagement en in toenemende mate financieel management. We zien in de afgelopen jaren de focus verschuiven van de monodisciplinaire beheersaspecten naar integrale projectbeheersing. Dat is meer dan de optelsom van de afzonderlijke disciplines. Onze focus ligt op de inbreng van monodisciplinaire specialismen in integrale adviezen en rapportages. Dat vraagt adviseurs die verder kijken dan hun eigen vakgebied. Die over de grenzen kijken en proactief afstemming zoeken met andere beheersdisciplines.

Bijdrage aan de producten

De professionals van phbm leveren met name de producten op het gebied planning en risicomanagement en de integratie daarvan (probabilistische planningen). Phbm heeft in het afgelopen jaar al diverse RWS inhuuropdrachten omgezet in productgerichte opdrachten. Op die manier hebben wij op eigen initiatief ervaring opgedaan met het uitvoeren van projectbeheersing op productbasis.

Planningen voor geïntegreerde contracten van infrastructurele projecten zijn vaak behoorlijk complex. Om te bewaken dat aan alle mijlpalen wordt voldaan en gegeven de vaak complexe processen en faseringen die nodig zijn om klant-, omgevings- en technische eisen aan te voldoen, is het essentieel dat een duidelijke en gestructureerde planning en een planningssystematiek worden opgesteld.

Phbm gebruikt de planning als brug tussen alle partijen in een projectorganisatie, zowel intern als extern. Hierdoor ontstaat een gezamenlijk belang waarin het projectresultaat voorop staat. Een planningssystematiek waarbij een transparante samenwerking en een vertrouwelijke band tussen alle partijen centraal staan ondersteunt de succesvolle realisatie en tijdige oplevering van het project.

Wij zien risicomanagement als het essentiële verbindende proces binnen projectmatig werken, van planstudie tot en met de beheer- en onderhoudsfase. Wij bieden binnen het vakgebied risicomanagement een frisse en pragmatische blik op risico’s welke uw projectdoelstellingen kunnen belemmeren. Door de verantwoordelijkheid te nemen voor objectieve en bruikbare informatie, leveren wij een constructieve input waar het projectteam verantwoorde keuzes mee kan maken.

Op het gebied van risicomanagement is het vergroten van expliciet risicobewustzijn binnen het projectteam een voornaam doel. Iedereen met gevoel en op gepaste wijze bij onze projecten betrekken. Zo zetten wij mensen centraal in onze infra projecten.

Adres

Asterweg 19 C4
1031 HL Amsterdam
020-6693220

Ga naar de website