DHM

DHM vormt een collectief van ervaren professionals in de Civiele Techniek. Resultaat en oplossingsgericht pakken DHM Professionals uw vraagstukken beet en leveren zij zichtbare kwalitatieve resultaten. De multi-disciplinaire expertise en collectieve kennis van DHM wordt pro-actief ingezet om de professionals in het werk bij de opdrachtgever te ondersteunen.

DHM

DHM als partner in projectbeheersing

Met de inzet van Practice Leaders wordt iedere discipline uit het IPM model aangevoerd door een erkend kennisautoriteit. Bert Schilder, Practice Leader Project Beheersing, omschrijft ons werk en onze toegevoegde waarde in de markt als volgt:
“Projectbeheersing gaat over verbinden. Daarbij gaat van oudsher veel aandacht uit naar de balans tussen de harde beheersaspecten scope, tijd en geld. Veel van de dynamiek daarin vindt zijn oorsprong in het functioneren van de projectorganisatie en informatie uitwisseling. Daar is nog veel winst te behalen. Samen met onze klanten werken we bij DHM aan het verbeteren hiervan.”

Bijdrage aan het partnership

Als procesbegeleider zijn wij het spin in het web tussen alle betrokken partijen in de PINP combinatie. Wij overzien de verschillende taken en activiteiten die met toewijding worden uitgevoerd om vanuit overzicht en een gestructureerde planning een kwalitatief eindresultaat te behalen. Tevens leunt de combinatie op onze in-house grafische expertise om de vormgeving en de leesbaarheid van de geschreven stukken te optimaliseren.Bijdrage aan de producten

Bijdrage aan de producten

Professionals van DHM zijn gedreven door professionaliteit, kwaliteit, ondernemerschap en innoverend vermogen. DHM investeert in zelfbewuste professionals die vanuit authenticiteit en intrinsieke motivatie het verschil willen en durven te maken in de sector.

Binnen het team Projectbeheersing vertaalt dit zich in het slim gebruik maken van ondersteunende systemen en veel aandacht voor de mens. Welke capaciteiten en kwaliteiten kan iemand in een team inbrengen, hoe vertalen persoonlijke talenten zich naar een verbeterd eindresultaat, en hoe optimaliseren we teamdynamiek om de kwaliteit van processen te verhogen? Daarbij maken we gebruik van de TMA Talent Motivatie Analyse en initiëren we eigen onderzoeken om op zoek te gaan naar de elementen die de samenwerking binnen projectorganisaties verbeteren om juist ook via de zachte aspecten van project beheersing risico’s te minimaliseren en voorruitgang te realiseren.

 

Adres

Kerklaan 5
3645 ES Vinkeveen
0297-266354

Ga naar de website