Partners in projectbeheersing

Rijkswaterstaat kiest voor Partners in Projectbeheersing.

Rijkswaterstaat gunt de uitvraag voor vier percelen van projectbeheersing aan Partners in Projectbeheersing. Daarmee is PinP de komende vier jaar een van de partners voor Rijkswaterstaat voor het leveren van producten in multidisciplinaire projecten, financieel management, risicomanagement en projectondersteuning. Lees hier verder

  Bekijk de partners

Het vakgebied Projectbeheersing

 • Integrale projectbeheersing

  Integrale projectbeheersing zorgt voor de controle van tijd, geld en kwaliteit (techniek) gedurende het project. Projectbeheersing omvat de project brede beheersing van het project op de aspecten scope, tijd, geld, risico, informatie, documentatie en rapportage.
 • Sturen op risico's

  Zorgvuldig projectmanagement betekent inzicht in de stand van zaken op het gebied van kwaliteit, geld, tijd en scope op ieder moment in het project. Sturing is gebaseerd op risicomanagement.
 • Grip op uw project

  Het belangrijkste doel van projectbeheersing is actuele integrale stuur- en verantwoordingsinformatie bieden aan het IPM-team. Op basis van deze informatie kunnen integrale, afgewogen en herleidbare keuzes worden gemaakt door het IPM-team, om grip te hebben en te houden gedurende het project.

Uw partners

 • Zeven partners

  Zeven partners versterken elkaar in de verschillende disciplines van projectbeheersing. Specialisten in risico-, planning en financieel management werken samen om de integrale stuur- en verantwoordingsinformatie in een dashboard actueel te houden.
 • Samen staan we sterker

  Partners in Projectbeheersing streven een partnership na, zowel onderling als met haar opdrachtgevers. Wij zijn een transparante netwerkorganisatie waarbinnen de partners elkaar doorlopend opzoeken om samen kansen herkennen en te benutten.
 • Nieuwsgierig?

  Nieuwsgierig wie deze partners zijn en hoe ze elkaar aanvullen:

Bekijk de partners

Raakvlakmanagement

De interne en externe raakvlakken worden bewaakt op basis van een raakvlakplan (RVP). De uniforme en gestructureerde werkwijze maakt gebruik van raakvlakformulieren. Het resultaat is grip op het project op basis van een standaard dashboard.

 

Integrale projectbeheersing door intensieve samenwerking van specialisten in financieel management, planning, risicomanagement en projectondersteuning